Integratieve kinder- en jongerentherapie Margret Snelleman.

Integratieve kinder- en jongerentherapie

Voor wie?

Kinderen kunnen klachten en problemen hebben, die zich uiten in:

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten : eczeem, astma, hyperventilatie, buikpijn en hoofdpijn.
  • Aangeleerde probleemgewoontes: nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen.     
  • Emotionele conflicten: trauma’s, angsten, fobieën, rouw, agressie en faalangst.
  • Gedragsproblemen: woedeaanvallen, destructief gedrag, anti-sociaalgedrag,
  • contactverbrekingsgedrag, gebrek aan concentratie, liegen en stelen.
  • Het moeilijk om kunnen gaan met ‘in-aanleg-gegeven’ problemen: ADHD, PDD-NOS, autisme, asperger.
  • Ontwikkelingsfaseproblemen: eetproblemen, slaapproblemen, motorische problemen, zindelijkheidsproblemen, taal-en spraakproblemen, leerproblemen, hechtingsproblemen.
  • Moeite hebben met hun bijzondere eigenschappen: spiritualiteit en gevoeligheid, autodidactische instelling (uitvinders), intellectueel talent (hoogbegaafdheid) 

Wat is het?
Integratieve kinder- en jongerentherapie is een kortdurende en intensieve therapie (5 tot 15 keer) voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die op een bepaald moment in hun leven extra hulp kunnen gebruiken.

Het doel is dat je kind zich weer gelukkig gaat voelen en op zijn of haar eigen manier weer goed kan functioneren in het dagelijks leven.

Ik gebruik verschillende modellen waaruit ik een persoonlijke therapie samenstel. Dit is afhankelijk van je kind en van wat hij of zij nodig heeft.

Een voorbeeld:
Een meisje van 8 heeft vaak buikpijn (medisch model) en liegt vaak (gedragsmodel). Het blijkt dat haar moeder erg hoge verwachtingen van haar heeft (systemisch model) en dat het meisje denkt dat ze alles perfect moet doen (cognitief model). De stress is hoger dan ze kan dragen (stressmodel). Ze heeft lastige gevoelens ver weg geduwd en kan daar heel moeilijk over praten (psychodynamisch model). Ze weet niet meer goed wie ze zelf is (transpersoonlijke model).

Al deze factoren hebben invloed op elkaar en bieden ook allerlei aanknopingspunten tot verandering of acceptatie.

Door deze geïntegreerde aanpak blijft je kind centraal staan. Op deze manier gaat het kind niet kopje onder in een methodiek of een eenzijdige visie van de therapeut. Bovendien is het een flexibele therapie: als je kind meer behoefte heeft aan het één of juist minder van het ander, kan ik mijn benadering aanpassen. Je kind werkt vanuit zijn/haar eigen kracht en dat is een sterke uitgangspositie.

Hoe werkt het?
De integratieve kinder- en jongerentherapie bestaat uit een oudergesprek (intake) en maximaal 15 sessies met je kind. Tussen de sessies door vinden er nog twee oudergesprekken plaats.

De uiteindelijke duur van de therapie heeft te maken met de mogelijkheden van je kind en de invloed van de omgeving. Welke factoren in de buitenwereld hebben invloed op de ontwikkeling? Zijn die positief  in te zetten of te veranderen, of zal je kind met een aantal negatieve aspecten moeten leren leven? Om je kind efficiënt te helpen is inzicht in zijn of haar interne plattegrond nodig. De diagnose richt zich op de klacht, maar vooral op de vraag: hoe steekt jouw kind van binnen in elkaar? Hoe sterk lijdt je kind onder deze klacht? Heeft je kind er wel of juist geen probleem van gemaakt? En hoe doet hij of zij dat? Welke belemmerende overtuigingen heeft je kind? En misschien nog veel belangrijker… welke hulpbronnen draagt je kind (onbewust) in zichzelf mee.

De integratieve kindertherapie is de meest recent ontwikkelde vorm van psychotherapie. Deze vorm overstijgt alle andere methodegerichte therapieën. Het beste uit de verschillende soorten psychotherapie wordt samengesmolten tot een overkoepelende persoonsgerichte kinder-jongerentherapie.

@2019 Margret Snelleman | Ontwerp en realisatie: Thesign Merkenbouwer | Fotografie: Herbert de Jong | website laatst bijgewerkt 2019

Algemene voorwaarden