Integratieve kinder- en jongerentherapie Margret Snelleman.

Informatie voor jongeren

Volwassen worden gaat vanzelf. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd even makkelijk is. Vanaf je puberteit volgen de veranderingen en ontwikkelingen in de lijf en in je hoofd elkaar in razendsnel tempo op. Voor de een zijn al deze uitdagingen en ontdekkingen spannend, en voor de ander leiden ze tot onzekerheid. Het kan ook zijn dat je uit evenwicht bent gebracht door een ingrijpende gebeurtenis in je leven. 

Er kan een moment komen dat je even niet meer weet wat je moet doen. Ik kan je helpen om inzicht te krijgen in het probleem en hoe je daarmee kunt omgaan of het kunt oplossen.

Integratieve therapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. 'Integratief' wil zeggen dat de therapeut eerst heel goed kijkt naar wie je bent en hoe je in elkaar zit, en vervolgens op basis van jouw situatie en mogelijkheden samen met jou bepaalt welke therapievorm(en) zij gaat inzetten om je te helpen.

Uiteraard staan we in het begin even kort stil bij je klacht(en), maar we gaan vooral op zoek naar wat jij nodig hebt om (weer) lekker in je vel te zitten. Dat weet je zelf namelijk het best! 

Jij bepaalt zelf na een aantal sessies wanneer de therapie beëindigd kan worden.

En je ouders?
Alles wat je met mij bespreekt blijft geheim. Ik bespreekt met je ouders weliswaar de voortgang van het traject, maar ik verstrek alleen inhoudelijke informatie als jij daar toestemming voor geeft. Jongeren tot 16 jaar hebben vooraf toestemming van hun ouders nodig om in therapie te gaan. Vanaf je 16e kun je dit zelf bepalen.

Bij mij wordt er niet óver jou, maar mét jou gepraat. Ik ben er om jou (en je ouders) op weg te helpen naar een nieuw evenwicht.

Als jij je hart eens lekker wilt luchten krijg je daarvoor alle ruimte. Als je wilt praten luister ik, maar als praten je niet zo ligt kunnen we ook gebruik maken van visualisaties, een creatieve activiteit of therapeutisch spel. De therapie wordt helemaal op jou afgestemd. 


Na aanmelding volgt een intakegesprek (en met jouw toestemming) je ouder(s). Hierin krijgen jullie alle ruimte om te vertellen tegen welke problemen jullie aan lopen.


De eerste paar afspraken zijn wekelijks, daarna wordt in gezamenlijk overleg bepaald om de hoeveel tijd een afspraak zinvol is. Als je wilt kan om de paar sessies een gesprek samen met je ouders worden ingepland, waarin we bespreken welke veranderingen jullie hebben opgemerkt.

Meestal zijn zo'n 10 tot 15 sessies nodig om je helpen je leven weer in eigen hand te nemen.

Integratieve kinder- en jongerentherapie Margret Snelleman
Integratieve kinder- en jongerentherapie Margret Snelleman

@2019 Margret Snelleman | Ontwerp en realisatie: Thesign Merkenbouwer | Fotografie: Herbert de Jong | website laatst bijgewerkt 2019

Algemene voorwaarden