naspelen verdrietige herinnering.

Werkwijze

Samen met de ouder of het kind/jongere ga ik aan de slag om ervoor te zorgen dat de verlieservaring een plek krijgt in het dagelijks leven. Dit doe ik voornamelijk door het geven van integratieve therapie. Daarbij gebruik ik werkvormen en hulpmiddelen die het best bij de ouder of het kind/jongere passen.

Soorten begeleiding

Individueel:
De begeleiding is in principe individueel. Indien nodig betrek ik ook andere personen bij de begeleiding.

Rouwgroep:
Er zijn meer mensen die een groot verlies hebben meegemaakt. Het kan fijn zijn om het verlies met anderen te delen. Misschien voel je je dan niet meer  alleen in je verdriet. In een rouwgroep van minimaal drie en maximaal vijf mensen kunnen deze emoties en verhalen gedeeld worden. De rouwgroep zal afgestemd worden op leeftijd en het soort verlies. Het is de bedoeling dat we vijf keer bij elkaar komen. Ik vind het belangrijk dat er binnen de bijeenkomsten tijd en ruimte is voor jouw verhaal en dat je je ervaringen, verdriet en andere emoties kan en mag delen met elkaar. Tijdens de rouwgroepsbijeenkomsten werk ik voornamelijk met creatieve opdrachten of laat ik het initiatief bij jou om met een idee te komen.


Stervensbegeleiding:
Er zijn allerlei emoties zoals verdriet, boosheid, angsten etc. wanneer er iemand in het gezin overlijdt. Tijdens de begeleiding is hier aandacht voor. Het afscheid kan op verschillende manieren vormgegeven worden door bijvoorbeeld creatieve middelen, symbolen of rituelen specifiek afgestemd op het gezin. Samen kijken we wat voor begeleiding er passend is en welke handreikingen ik het gezin kan bieden. Ik kijk naar de wensen van de stervende en van degenen die achterblijven om het rouwproces zo optimaal mogelijk op gang te brengen. Goede rouwverwerking begint bij een goede stervensbegeleiding.

  • Gezinsbegeleiding:
    Als er binnen een gezin een ingrijpende verandering heeft plaatsgevonden, zoals een echtscheiding of het verlies van een dierbare, betekent dit een nieuwe manier van met elkaar omgaan. Ieder kind en volwassene binnen het gezin verwerkt het verlies op zijn of haar eigen manier. Door de verschillende emoties die iedereen heeft is het soms moeilijk om met elkaar in contact te blijven. Professionele begeleiding van buitenaf kan dan helpen om (opnieuw) met elkaar in contact te komen. Dit kan door gesprekken met het hele gezin, individuele gesprekken of met behulp van het spel “Alle sterren van de hemel”.

  • In een gezin kan het spel de functie hebben om samen over het verlies te praten en emoties te delen met elkaar.
  • In een groep kan het spel gebruikt worden om contact met elkaar te maken en ervaringen met lotgenoten uit te wisselen.
  • In een individuele begeleiding kan het spel helpen om in contact te komen met de eigen gevoelens, ervaringen en herinneringen.

Het spel wordt gespeeld onder professionele begeleiding en duurt circa 2,5 tot 3 uur. Tussentijds zal er een pauze gehouden worden. Het bordspel is ontworpen door Daisy Luiten, wil je meer weten over het spel bezoek dan ook haar website www.daisyluiten.nl of www.allesterrenvandehemel.nl

@2019 Margret Snelleman | Ontwerp en realisatie: Thesign Merkenbouwer | Fotografie: Herbert de Jong | website laatst bijgewerkt 2019

Algemene voorwaarden