veilige omgeving kinder- en jeugdtherapie Margret Snelleman.

Vergoeding en tarieven

Kindertherapie Margret Snelleman is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging Integrale Therapeuten). VIT-nummer Margret Snelleman 362.09.A. In veel gevallen wordt een deel van de kosten vergoed uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Voor een lijst met zorgverzekeraars kunt u kijken op onder het kopje algemene informatie/vergoeding zorgverzekeraars.

NB: Neem van tevoren contact op met je zorgverzekeraar om te informeren of die de behandeling vergoedt. Vermeld daarbij de registratiecode voor zorgverzekeraars:  AGB code 90040006 -  Praktijkcode 90018451 .

Binnen een persoonsgebonden budget (PGB) kan ook begeleiding gegeven worden. Verder is er altijd aftrek mogelijk bij de ‘bijzondere ziektekostenpost’ op uw jaarlijkse belasting teruggaven.

Tarieven voor de therapie

Tarieven voor de therapie

Intakegesprek € 85,- per uur
Oudergesprek € 85,- per uur
Therapiesessie kind € 85,- per uur
Schoolbezoek/observatie € 85,- per uur

Lezingen, training, workshops op locatie,
begeleiding aan onderwijsinstellingen. Prijs op maat *

Gemaakte afspraken graag uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

* Prijs is afhankelijk van de afspraken m.b.t. tijd en inhoud van de lezing, workshop, training of begeleiding, prijzen zijn exclusief reiskosten en materiaalkosten.

Tarieven voor gezinsbegeleiding en stervensbegeleiding

Intakegesprek € 85,- per uur
Individuele therapiesessie € 85,- per uur
Rouwgroep therapie 
(max. 5 personen, duur 1,5 uur)
€ 85,- per uur
Gezinstherapie

€ 85,- per uur

Spel "Alle sterren aan de Hemel"    
(duur ± 3 uur)
€ 255,-
Afscheidsceremonie,                 
uitvaartbegeleiding
€ 85,- per uur
Eind- en evaluatiegesprek € 85,- per uur
Telefonisch / e-mail consult
(per 15 minuten) 
€ 65,- per uur

@2019 Margret Snelleman | Ontwerp en realisatie: Thesign Merkenbouwer | Fotografie: Herbert de Jong | website laatst bijgewerkt 2019

Algemene voorwaarden