veilige omgeving kinder- en jeugdtherapie Margret Snelleman.

Algemene voorwaarden

Praktische zaken

·       En consult duurt 60 minuten Dit geldt ook voor de oudergesprekken.
·       De kind therapeutische sessies en de oudergesprekken kosten  €85 euro per consult, deze consulten zijn vrijgesteld van BTW.
·       Wanneer  een sessie niet door kan gaan, dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. In alle andere gevallen wordt deze sessie wel volledig in rekening gebracht.
·       Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging V.I.T. Hier is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillenzorg (Wkkgz) op van toepassing. Mocht er onverhoopt een klacht zijn en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot een klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Ik ben tevens ingeschreven in het Register Beroeps-beVoefenaren Complementaire Zorg. (RBCZ) hierdoor is ook het tuchtrecht gewaarborgd.
·       Voorafgaand aan het intake vult u een vragenlijst (amnese)over uw kind in.
·       In de vragenlijst vermeldt u uw hulpvraag. 

Bij aanmelding in de praktijk ontvangt u een behandelovereenkomst waarin deze algemene voorwaarden staan.

De vragenlijst en behandelovereenkomst horen bij elkaar. Samen maken we afspraken over de sessies in de praktijk.

De behandelovereenkomst moet door u worden ondertekend. Volgens de wet moet dit, indien mogelijk, door beide ouders(met ouderlijk gezag) gebeuren. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ook uw kind verplicht deze overeenkomst te ondertekenen.

@2019 Margret Snelleman | Ontwerp en realisatie: Thesign Merkenbouwer | Fotografie: Herbert de Jong | website laatst bijgewerkt 2019

Algemene voorwaarden