veilige omgeving kinder- en jeugdtherapie Margret Snelleman.

Privacyverklaring

Inleiding

Als therapeut vind ik het belangrijk dat ik met de grootste zorgvuldigheid met uw persoonlijke gegevens omga.
De wet AVG (Algemenen Verordening Gegevensbescherming  is per 25 mei 2018 van kracht en heeft als doel om uw persoonsgegevens nog beter en vooral ook nog transparanter te beschermen.
Voor u vind ik het vooral belangrijk om te weten dat ik dit voor deze nieuwe wetgeving ook met de grootste zorgvuldigheid deed volgens de richtlijnen van de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst)

Wat houdt dit concreet voor u in:

·       Als u zich aanmeld voor informatie of opgave therapie, vraag ik alleen die noodzakelijke gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen.
·       Na het ondertekenen van de behandelovereenkomst in combinatie met de persoonlijke vragenlijst, maak ik een dossier aan. Dit dossier bevat aantekeningen en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken diagnoses en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bv de huisarts.
·       Als therapeut maak ik een dossier aan van iedere cliënt. Dit dossier bewaar ik digitaal in een beveiligde omgeving.
·       De WBGO verplicht mij om dossiers 15 jaar te bewaren. Dit is wettelijk zo bepaald.
·       De dossiers op papier bewaar ik in een afgesloten kast waar ik alleen toegang tot heb.
·       Mocht u na aanmelding toch geen afspraak willen maken, dan bewaar ik uw contactgegevens 2 maanden. Na twee maanden verwijder ik uw gegevens.
·       Mijn praktijk heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met degene die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot een deel van de persoonsgegevens. (Bv voor wat betreft de boekhouding  en de website).
·       Ik bespreek en deel casuïstiek alleen volledig geanonimiseerd met collega- therapeuten die onder de zelfde wetgeving werkzaam zijn.
·       Praktijkvoorbeelden op sociaal media worden volledig geanonimiseerd.
·       Voor beeldmateriaal zoals een foto of filmpje wordt specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk uw toestemming gevraagd. Als ik hier gebruik van wil maken, dan benader ik u ten alle tijden eerst.
·       Mocht u via social media in contact komen met de  praktijk, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw hetgeen u deelt op het openbare gedeelte dat zichtbaar is voor iedereen.
·       De website www.margretsnelleman.nl  is voorzien van een veiligheidscertificaat. Dit is te herkennen aan het slotje aan het begin van het balkje bovenin.
·       De website maakt gebruik van cookies. Dit maakt de website voor u  gebruiksvriendelijk.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren  bij uw zorgverzekeraar.

·       Uw naam, adres en woonplaats
·       Uw geboortedatum
·       De datum van de behandeling
·       Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatie code zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld.
·       De kosten van het consult.

Tenslotte
·       Deze privacyverklaring is op te vragen via info@margretsnelleman.nl
·       U ontvangt deze privacyverklaring bij de behandelingsovereenkomst.
·       Door de behandelovereenkomst te ondertekenen, geeft u aan akkoord ben met deze privacyverklaring.

Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht om uw privacy zo optimaal mogelijk te beschermen. Als therapeut is vertrouwen en integriteit een voorwaarden om tot een goed contact te komen en u de juiste begeleiding te bieden.

 Mocht u ondanks de zorgvuldigheid van deze privacyverklaring van mening zijn dat er iets ontbreekt of wilt u in gesprek over de bescherming van uw persoonlijke gegevens dan hoor ik dat uiteraard graag. Op deze wijze werken we samen aan het belang van beschermen van uw persoonsgegevens.

@2019 Margret Snelleman | Ontwerp en realisatie: Thesign Merkenbouwer | Fotografie: Herbert de Jong | website laatst bijgewerkt 2019

Algemene voorwaarden